ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ MONTREAL, ΚΑΝΑΔΑ.

Podnova Player button

SHARE THIS PAGE . ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΑΠΕΙΛΗ ! ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ .Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Οι Βιομετρικές Ταυτότητες 666 Υποχρεωτικές έως τον Ιούνιο/Εκβιάζει η Αμε...


 
 
 
Οι Βιομετρικές Ταυτότητες 666 Υποχρεωτικές έως τον Ιούνιο/Εκβιάζει η Αμερική ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ STAR
 
πηγη
        

<< ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ >>


Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013
<< ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ >> .
( Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012) .


( Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012) . 

Συσσωρευμένα προβλήματα ζητούν τη λύση τους. Συσσωρευμένα λάθη ζητούν την επούλωσή τους, αθροισμέ­νες ανάγκες δέκα ετών αποζητούν ανακούφιση, αντιμετώπιση. Υπάρχει μια «παγκόσμια δίψα», μια εκζήτηση για κάτι άλλο... που θα λύσει και θα ζωοποιήσει τον πολιτι­σμό μας, τον άνθρωπο της εποχής μας. Κάτι που θα αναζωπυρώσει τη φωτιά στα αποκαΐδια της χιλιετίας που έφυγε. Η νέα χιλιετία είναι συνάμα και πρόκλη­ση, ίσως είναι η «χρυσή ευκαιρία» να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι σχε­διαζόμενες ή σχεδιασμένες ήδη αλλα­γές, ανατροπές, ανακατατάξεις, αλλαγές πλεύσης και εφαρμογές νέων πρακτικών, μιας νέας τάξης στον κόσμο μας.

Όλα αυτά που ακούμε, Νέα Εποχή, Νέα Τάξη, Νέος Παγκοσμιοποιημένος Κό­σμος, δεν είναι λέξεις κενές περιεχομέ­νου. Δεν είναι καν ευσεβείς πόθοι. Είναι η πραγματικότητα που αρχίσαμε να ζούμε και θα ζήσουμε από εδώ και πέ­ρα, που έχει και σκοπό συγκεκριμένο και περιεχόμενο και βαδίζει με βάση συ­γκεκριμένο σχεδιασμό και στόχο.

Στη σκέψη κάποιων αυτός ο Νέος Κόσμος με τη Νέα Εποχή και τη Νέα Τάξη είναι γεμάτος ευκαιρίες αλλά και φοβερά μεγάλες δυνατότητες, αρκεί να γίνει η σωστή προσέγγιση και η σωστή αξιοποίηση... Αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη κούρσα των ημερών μας. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα χειραγωγήσει τις εξελίξεις, ποιος θα καρπωθεί τις αλλαγές, τίνος σχέδια και στόχοι μα­κρόπνοοι θα εξυπηρετηθούν και θα ευοδωθούν.


Οι «παίκτες», όπως όλοι το αντιλαμβα­νόμαστε, δεν είναι πολλοί. Είναι λίγοι αλλά μεγάλοι και ισχυροί. Εκείνο που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε εί­ναι ότι το περιβάλλον, που μέσα του θα αρχίσει και θα κυλήσει η νέα χιλιετία, απαρτίζεται από 2 βασικά στοιχεία: αλ­λαγές, ανακατατάξεις, αναδομήσεις εί­ναι το πρώτο και το δεύτερο θα το ονο­μάζαμε «παγκόσμια προετοιμασία». Φυ­σικά αυτά τα δυο στοιχεία-γνωρίσματα της εποχής μας δεν είναι άσχετα μετα­ξύ τους. Το ένα επιστρατεύεται για να υπηρετήσει το άλλο. Ένας κόσμος ανα­κατατάξεων, αναθεωρήσεων, αλλαγών στα συστήματα, τις ισορροπίες, τις τά­σεις, με στόχο την «παγκόσμια προετοι­μασία». Ποια είναι αυτή η προετοιμασία και τι αφορά; Μα είναι η παγκόσμια προετοιμασία υποδοχής. Υποδοχής του ενός, του μόνου, του μοναδικού, του μεγάλου, του «μεγάλου αδελφού» του ανθρώπου, του «αντικείμενου και του υπεραιρόμενου», όπως αναφέρει η Αγία Γραφή: «Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγό­μενον Θεόν ή σέβασμα... αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός» (Β' Θες.β:3-5), που δεν είναι άλλος από τον Αντίχριστο.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό είναι το μοναδικό θέμα με το οποίο ασχολείται σήμερα ο κόσμος μας ολό­κληρος και το οποίο υπηρετεί, χωρίς βέβαια οι περισσότεροι να το γνωρί­ζουν ή να το έχουν συνειδητοποιήσει. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, ο Βιβλικός Χριστιανός, έχει φως πλούσιο και πληροφόρηση έγκυρη από τον Ίδιο τον Κύριο των γεγονότων, των εξελίξεων, της ιστορίας, και παρατηρεί σωστά και αξιολογεί εύστοχα, ερ­μηνεύοντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος τα όσα ετοιμάζονται και πραγματοποιούνται γύρω μας.
Η προετοιμασία του ερχομού, η προε­τοιμασία της εμφάνισης, η προετοιμα­σία της εγκατάστασής του. Αυτή είναι η συνισταμένη στην οποία καταλήγουν όλες οι ενέργειες, όλες οι αποφάσεις, οι προτάσεις, οι κινήσεις στο παγκό­σμιο στερέωμα. Αυτή η προετοιμασία έχει αρχίσει από παλιά, όμως στις μέ­ρες μας, και ιδιαίτερα σήμερα, ετοιμάζονται με ασύλληπτα γοργούς ρυθμούς οι τελευταίες λεπτομέρειες. Και μάλιστα οι ετοιμασίες γίνονται φαινομενικά ασυντόνιστα... από φαινομενικά άσχετες... και ξένες μεταξύ τους περιοχές. Η τεχνο­λογία, η επιστήμη, η οικονομία, τα κοι­νωνικά ζητήματα, οι πολιτικές ζυμώ­σεις, οι συμμαχίες, η ενιαία αγορά, τα ΜΜΕ, η πληροφορική. Όλα αυτά, ενώ φαίνεται ότι δουλεύουν ανεξάρτητα και αναπτύσσονται ξεχωριστά, δεν είναι παρά ψηφίδες από το ίδιο μωσαϊκό, που ένας μοναδικός νους τις κρατάει στα χέρια του και τις μορφοποιεί με κι­νήσεις μελετημένες και προσχεδιασμέ­νες, ώστε να επιβάλει στον κόσμο μας το δικό του πρότυπο, το δικό του μοντέ­λο, το δικό του κόσμο. Και αυτός ο νους, δεν είναι άλλος από το σατανά, το διάβολο, που πλανά την οικουμένη και τη χειραγωγεί σύμφωνα με τα σχεδία του. Αυτός είναι «Ο παγκόσμιος νους» που θα επιχειρήσει να επικρατή­σει για άλλη μια φορά, και να γκρεμίσει το θεό από το ύψος της δόξας, του μεγαλείου, της αγιότητας Του, μη διστάζοντας να πλανήσει τον κόσμο όλο (Αποκ.ιβ:9), να ματοκυλίσει την ανθρωπότητα και να τη βυθίσει στο χάος, στα αδιέξοδα, στην απελπισία (Λουκάς κα:25), αρκεί να πετύχει το δικό του σατανικό σχέδιο.


«Οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών...» (Λουκάς κα:26)

Μιλήσαμε για τους παίχτες αυτού του πελώριου, παγκόσμιου παιχνιδιού των εξελίξεων. Κράτη μεγάλα, ισχυρά, συ­νασπισμοί κρατών και πολιτικών, ακόμα και θρησκευτικές δυνάμεις και συνασπι­σμοί επιστρατεύονται σ’ αυτή την «πα­γκόσμια σύρραξη», που αποσκοπεί στην παγκόσμια προετοιμασία της υπο­δοχής του σατανικού προσώπου, που θα συγκεντρώσει στα χέρια του παγκό­σμιες δυνάμεις, δυνατότητες και πρω­τοβουλίες, με στόχο την επικράτησή του, άσχετα αν όλα αυτά γίνονται με την ανοχή του Θεού του Κυρίου, γιατί πρέπει να γίνουν, και μέσα σε όρια που ο Ίδιος ο Κύριος ελέγχει και προκαθο­ρίζει


Ακούσαμε στις μέρες μας για το συνα­σπισμό G7 των επτά πλουσιοτέρων χω­ρών του κόσμου, που αμέσως έγινε G8, διότι μπήκε και η Ρωσία, η οποία είναι μια τεράστια δύναμη με επιρροές και δυνα­τότητες καθόλου αμελητέες. Ταυτό­χρονα εμφανίζεται με ρόλο στις εξελί­ξεις και απαιτήσεις η Αμερική, η οποία έχει όπως φαίνεται απέναντί της την καθόλου αμελητέα Ευρώπη, που εξε­λίσσεται ταχύτατα σε πολιτική, οικονο­μική και στρατιωτική οντότητα, με ρόλο σημαντικό στην περιοχή αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Ποιος όμώς μπο­ρεί να μην παραδεχτεί ότι οι ρόλοι δεν σταματούν εδώ;
Το τόξο του Ισλάμ είναι μια φανερά υπολογίσιμη παρουσία στις εξελίξεις, που και μπορεί αλλά και θα διεκδικήσει μερίδιο επέμβασης και επικράτησης. Υπάρχει η Ιαπωνία αλλά και η Κίνα, που κάνει όλο και πιο αισθητή τη ζεστή α­νάσα της στις εξελίξεις, για τις οποίες και λόγο έχει αλλά και διεκδικήσεις, όπως είναι ακόμη πιο φανερό τελευ­ταία. Ακόμα και μικρότερες μονάδες θα κληθούν να παίξουν κάποιο ρόλο στον προσανατολισμό των εξελίξεων. Η Ινδία, το Πακιστάν, με την ένταση στην περιοχή, αλλά και τις πυρηνικές τους δυνατότητες, αποκλείεται να μείνουν ουδέτερες ή αφανείς στην πορεία των εξελίξεων. Δε γνωρίζουμε ίσως την ακριβή χρονική στιγμή, όμως βλέπουμε μπροστά μας όλα όσα δρομο­λογούνται καθημε­ρινά, τα οποία συνθέ­τουν αυτό που λέμε μέλ­λον, το μέλλον μας.
Ενώ τα πράγματα έχουν κάπως έτσι στο ευρύτερο παγκόσμιο στερέωμα, οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι και συγκρου­όμενοι δεν είναι ούτε στρατοί, ούτε τε­χνολογίες, ούτε κράτη. Είναι το δολάριο από τη μία και το ευρώ από την άλλη. Μερικοί μιλούν για πόλεμο που έχει ήδη αρχίσει. Άλλοι, πιο μετριοπα­θείς, μιλούν για πόλεμο που ετοιμάζε­ται, ακήρυχτος πόλεμος. Όπως όμως κι αν έχει η πραγματικότητα, υπάρχει ένταση εμφανής και προετοιμασία εξε­λίξεων σε πολλά μέτωπα δυστυχώς.

Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αποτελούμε μια ξεχωριστή μερίδα πι­στών του Χριστού, επειδή ζούμε στις μέρες του Τέλους, στους έσχατους και­ρούς. Δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα για μας η απαρίθμηση στοιχείων, η συλλο­γή σημείων, αλλά το ποιο είναι το μήνυ­μα όλων αυτών των γεγονότων για μας, για τις οικογένειες μας, για τις κοινω­νίες μας.


Ο απόστολος Πέτρος προτρέπει:
«Πάvrων δε το τέλος επλησίασε. φρονί­μως λοιπόν διάγετε, και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς». (Α' Πέτρ.δ:7)

Βλέποντας και καταγράφοντας αυτά τα γεγονότα ο άγιος λυτρωμένος του Χρι­στού γίνεται πιο άγιος και η καρδιά του πιο προσκολλημένη με αγάπη και πίστη στο Σωτήρα Ιησού Χριστό, που είναι ζωντανός και θα ξανάρθει. Αυτό είναι το μόνο αληθινό και ενδιαφέρον μήνυ­μα των ημερών μας. Αυτό το μήνυμα καλούμε τους ανθρώπους να ακούσουν και να δεχτούν, πριν είναι αιώνια αργά.

 ΠΗΓΗ    :  
επιστολή

Απο τις Πνευματικες εκδοσεις  < ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ >

                         Λόγια Ζωής - ΑρχικήΤετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ . ( 15 ΑΠΡ. 2010 )


Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ . ( 15 ΑΠΡ. 2010 )
 
 
 
 
ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ , ΒΛΕΠΟΜΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ  Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΕ ΜΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΩΡΑ, Ο ΠΑΠ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙ-
ΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ .

ΜΑ ΤΟΣΟ "ΒΛΑΚΕΣ" ΕΙΝΑΙ ?
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ?
ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΟΥΝ , ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ "ΓΚΑΦΕΣ" ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ  - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΖΩΝΗΣ  - .
ΤΟ ΧΡΕΙΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΟ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΙΑΝΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ,
ΚΑΜΟΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ... ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ , ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΟΡΜΗΞΕΙ ΣΑΝ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ
Ν' ΑΡΠΑΞΟΥΝ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΩΝ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ .....    .....  ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ   ........  ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ   !

ΑΥΤΗ , ΟΜΩΣ , Η ΑΔΙΑΦOΡΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΑΚΡΙΒΑ .

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  20  ΜΕ  30  ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΑΘE ΑΛΛΟΙΩΣ.
ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ .
ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ    
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ  ΣΤΗ  ΝΕΑ   ΣΚΛΗΡΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ .
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΝΩΡΙΖΩ  ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ , ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ  CONSOLIDATION 
1  ΠΡΟΣ 20 . ΔΗΛΑΔΗ ,  ΔΙΝΕΙΣ 20  "ΠΑΛΙΕΣ" ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ
1  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ .

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ .
ΘΑ ΓΙΝΕΙ .
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .

ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ
"ΣΟΡΤΑΡΕΙ"  ?   ( ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΕΙ , ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ
ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΟΨΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΙΝ
ΕΠΟΥΛΗΣΕ ΤΙΣ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . ) .
ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ .

ΑΠ ΟΣΑ ΕΛΕΓΑ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΩ ΛΕΞΗ .
ΛΕΩ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ , ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘYΝΗ ΝΑ ΦΑΝΩ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΟΣ ΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ .

KAI  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠ.  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ .

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ .


ΜΗ  ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ  ΛΕΞΗ ΑΠ ΟΣΑ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ .
( ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  Ν.Δ. .)

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΨΕΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΝΟΥΝ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΚΟΣΜΟΥ .

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
ΚΑΙ  ΓΙ' ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΣΚΛΑΒΟΥΣ .

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΑΙΩΝΑ .ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΩ ΚΑΘΟΛΟΥ !


ΑΥΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΣΥΝΤΟΜΑ  .


.................................................

( Ιδιοχειρη επιστολη μου,  στις  15  Απριλη  2010  .)
 

HEKTOR  .
 

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

<< ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ >> .


Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013
<< ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ >> .

 

( Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012) . 

Συσσωρευμένα προβλήματα ζητούν τη λύση τους. Συσσωρευμένα λάθη ζητούν την επούλωσή τους, αθροισμέ­νες ανάγκες δέκα ετών αποζητούν ανακούφιση, αντιμετώπιση. Υπάρχει μια «παγκόσμια δίψα», μια εκζήτηση για κάτι άλλο... που θα λύσει και θα ζωοποιήσει τον πολιτι­σμό μας, τον άνθρωπο της εποχής μας. Κάτι που θα αναζωπυρώσει τη φωτιά στα αποκαΐδια της χιλιετίας που έφυγε. Η νέα χιλιετία είναι συνάμα και πρόκλη­ση, ίσως είναι η «χρυσή ευκαιρία» να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι σχε­διαζόμενες ή σχεδιασμένες ήδη αλλα­γές, ανατροπές, ανακατατάξεις, αλλαγές πλεύσης και εφαρμογές νέων πρακτικών, μιας νέας τάξης στον κόσμο μας.

Όλα αυτά που ακούμε, Νέα Εποχή, Νέα Τάξη, Νέος Παγκοσμιοποιημένος Κό­σμος, δεν είναι λέξεις κενές περιεχομέ­νου. Δεν είναι καν ευσεβείς πόθοι. Είναι η πραγματικότητα που αρχίσαμε να ζούμε και θα ζήσουμε από εδώ και πέ­ρα, που έχει και σκοπό συγκεκριμένο και περιεχόμενο και βαδίζει με βάση συ­γκεκριμένο σχεδιασμό και στόχο.Στη σκέψη κάποιων αυτός ο Νέος Κόσμος με τη Νέα Εποχή και τη Νέα Τάξη είναι γεμάτος ευκαιρίες αλλά και φοβερά μεγάλες δυνατότητες, αρκεί να γίνει η σωστή προσέγγιση και η σωστή αξιοποίηση... Αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη κούρσα των ημερών μας. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα χειραγωγήσει τις εξελίξεις, ποιος θα καρπωθεί τις αλλαγές, τίνος σχέδια και στόχοι μα­κρόπνοοι θα εξυπηρετηθούν και θα ευοδωθούν.
Οι «παίκτες», όπως όλοι το αντιλαμβα­νόμαστε, δεν είναι πολλοί. Είναι λίγοι αλλά μεγάλοι και ισχυροί. Εκείνο που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε εί­ναι ότι το περιβάλλον, που μέσα του θα αρχίσει και θα κυλήσει η νέα χιλιετία, απαρτίζεται από 2 βασικά στοιχεία: αλ­λαγές, ανακατατάξεις, αναδομήσεις εί­ναι το πρώτο και το δεύτερο θα το ονο­μάζαμε «παγκόσμια προετοιμασία». Φυ­σικά αυτά τα δυο στοιχεία-γνωρίσματα της εποχής μας δεν είναι άσχετα μετα­ξύ τους. Το ένα επιστρατεύεται για να υπηρετήσει το άλλο. Ένας κόσμος ανα­κατατάξεων, αναθεωρήσεων, αλλαγών στα συστήματα, τις ισορροπίες, τις τά­σεις, με στόχο την «παγκόσμια προετοι­μασία». Ποια είναι αυτή η προετοιμασία και τι αφορά; Μα είναι η παγκόσμια προετοιμασία υποδοχής. Υποδοχής του ενός, του μόνου, του μοναδικού, του μεγάλου, του «μεγάλου αδελφού» του ανθρώπου, του «αντικείμενου και του υπεραιρόμενου», όπως αναφέρει η Αγία Γραφή: «Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγό­μενον Θεόν ή σέβασμα... αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός» (Β' Θες.β:3-5), που δεν είναι άλλος από τον Αντίχριστο.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό είναι το μοναδικό θέμα με το οποίο ασχολείται σήμερα ο κόσμος μας ολό­κληρος και το οποίο υπηρετεί, χωρίς βέβαια οι περισσότεροι να το γνωρί­ζουν ή να το έχουν συνειδητοποιήσει. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, ο Βιβλικός Χριστιανός, έχει φως πλούσιο και πληροφόρηση έγκυρη από τον Ίδιο τον Κύριο των γεγονότων, των εξελίξεων, της ιστορίας, και παρατηρεί σωστά και αξιολογεί εύστοχα, ερ­μηνεύοντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος τα όσα ετοιμάζονται και πραγματοποιούνται γύρω μας.
Η προετοιμασία του ερχομού, η προε­τοιμασία της εμφάνισης, η προετοιμα­σία της εγκατάστασής του. Αυτή είναι η συνισταμένη στην οποία καταλήγουν όλες οι ενέργειες, όλες οι αποφάσεις, οι προτάσεις, οι κινήσεις στο παγκό­σμιο στερέωμα. Αυτή η προετοιμασία έχει αρχίσει από παλιά, όμως στις μέ­ρες μας, και ιδιαίτερα σήμερα, ετοιμάζονται με ασύλληπτα γοργούς ρυθμούς οι τελευταίες λεπτομέρειες. Και μάλιστα οι ετοιμασίες γίνονται φαινομενικά ασυντόνιστα... από φαινομενικά άσχετες... και ξένες μεταξύ τους περιοχές. Η τεχνο­λογία, η επιστήμη, η οικονομία, τα κοι­νωνικά ζητήματα, οι πολιτικές ζυμώ­σεις, οι συμμαχίες, η ενιαία αγορά, τα ΜΜΕ, η πληροφορική. Όλα αυτά, ενώ φαίνεται ότι δουλεύουν ανεξάρτητα και αναπτύσσονται ξεχωριστά, δεν είναι παρά ψηφίδες από το ίδιο μωσαϊκό, που ένας μοναδικός νους τις κρατάει στα χέρια του και τις μορφοποιεί με κι­νήσεις μελετημένες και προσχεδιασμέ­νες, ώστε να επιβάλει στον κόσμο μας το δικό του πρότυπο, το δικό του μοντέ­λο, το δικό του κόσμο. Και αυτός ο νους, δεν είναι άλλος από το σατανά, το διάβολο, που πλανά την οικουμένη και τη χειραγωγεί σύμφωνα με τα σχεδία του. Αυτός είναι «Ο παγκόσμιος νους» που θα επιχειρήσει να επικρατή­σει για άλλη μια φορά, και να γκρεμίσει το θεό από το ύψος της δόξας, του μεγαλείου, της αγιότητας Του, μη διστάζοντας να πλανήσει τον κόσμο όλο (Αποκ.ιβ:9), να ματοκυλίσει την ανθρωπότητα και να τη βυθίσει στο χάος, στα αδιέξοδα, στην απελπισία (Λουκάς κα:25), αρκεί να πετύχει το δικό του σατανικό σχέδιο.

«Οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών...» (Λουκάς κα:26)Μιλήσαμε για τους παίχτες αυτού του πελώριου, παγκόσμιου παιχνιδιού των εξελίξεων. Κράτη μεγάλα, ισχυρά, συ­νασπισμοί κρατών και πολιτικών, ακόμα και θρησκευτικές δυνάμεις και συνασπι­σμοί επιστρατεύονται σ’ αυτή την «πα­γκόσμια σύρραξη», που αποσκοπεί στην παγκόσμια προετοιμασία της υπο­δοχής του σατανικού προσώπου, που θα συγκεντρώσει στα χέρια του παγκό­σμιες δυνάμεις, δυνατότητες και πρω­τοβουλίες, με στόχο την επικράτησή του, άσχετα αν όλα αυτά γίνονται με την ανοχή του Θεού του Κυρίου, γιατί πρέπει να γίνουν, και μέσα σε όρια που ο Ίδιος ο Κύριος ελέγχει και προκαθο­ρίζει
Ακούσαμε στις μέρες μας για το συνα­σπισμό G7 των επτά πλουσιοτέρων χω­ρών του κόσμου, που αμέσως έγινε G8, διότι μπήκε και η Ρωσία, η οποία είναι μια τεράστια δύναμη με επιρροές και δυνα­τότητες καθόλου αμελητέες. Ταυτό­χρονα εμφανίζεται με ρόλο στις εξελί­ξεις και απαιτήσεις η Αμερική, η οποία έχει όπως φαίνεται απέναντί της την καθόλου αμελητέα Ευρώπη, που εξε­λίσσεται ταχύτατα σε πολιτική, οικονο­μική και στρατιωτική οντότητα, με ρόλο σημαντικό στην περιοχή αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Ποιος όμώς μπο­ρεί να μην παραδεχτεί ότι οι ρόλοι δεν σταματούν εδώ;
Το τόξο του Ισλάμ είναι μια φανερά υπολογίσιμη παρουσία στις εξελίξεις, που και μπορεί αλλά και θα διεκδικήσει μερίδιο επέμβασης και επικράτησης. Υπάρχει η Ιαπωνία αλλά και η Κίνα, που κάνει όλο και πιο αισθητή τη ζεστή α­νάσα της στις εξελίξεις, για τις οποίες και λόγο έχει αλλά και διεκδικήσεις, όπως είναι ακόμη πιο φανερό τελευ­ταία. Ακόμα και μικρότερες μονάδες θα κληθούν να παίξουν κάποιο ρόλο στον προσανατολισμό των εξελίξεων. Η Ινδία, το Πακιστάν, με την ένταση στην περιοχή, αλλά και τις πυρηνικές τους δυνατότητες, αποκλείεται να μείνουν ουδέτερες ή αφανείς στην πορεία των εξελίξεων. Δε γνωρίζουμε ίσως την ακριβή χρονική στιγμή, όμως βλέπουμε μπροστά μας όλα όσα δρομο­λογούνται καθημε­ρινά, τα οποία συνθέ­τουν αυτό που λέμε μέλ­λον, το μέλλον μας.
Ενώ τα πράγματα έχουν κάπως έτσι στο ευρύτερο παγκόσμιο στερέωμα, οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι και συγκρου­όμενοι δεν είναι ούτε στρατοί, ούτε τε­χνολογίες, ούτε κράτη. Είναι το δολάριο από τη μία και το ευρώ από την άλλη. Μερικοί μιλούν για πόλεμο που έχει ήδη αρχίσει. Άλλοι, πιο μετριοπα­θείς, μιλούν για πόλεμο που ετοιμάζε­ται, ακήρυχτος πόλεμος. Όπως όμως κι αν έχει η πραγματικότητα, υπάρχει ένταση εμφανής και προετοιμασία εξε­λίξεων σε πολλά μέτωπα δυστυχώς.

Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αποτελούμε μια ξεχωριστή μερίδα πι­στών του Χριστού, επειδή ζούμε στις μέρες του Τέλους, στους έσχατους και­ρούς. Δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα για μας η απαρίθμηση στοιχείων, η συλλο­γή σημείων, αλλά το ποιο είναι το μήνυ­μα όλων αυτών των γεγονότων για μας, για τις οικογένειες μας, για τις κοινω­νίες μας.

Ο απόστολος Πέτρος προτρέπει:
«Πάvrων δε το τέλος επλησίασε. φρονί­μως λοιπόν διάγετε, και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς». (Α' Πέτρ.δ:7)
 
 

Βλέποντας και καταγράφοντας αυτά τα γεγονότα ο άγιος λυτρωμένος του Χρι­στού γίνεται πιο άγιος και η καρδιά του πιο προσκολλημένη με αγάπη και πίστη στο Σωτήρα Ιησού Χριστό, που είναι ζωντανός και θα ξανάρθει. Αυτό είναι το μόνο αληθινό και ενδιαφέρον μήνυ­μα των ημερών μας. Αυτό το μήνυμα καλούμε τους ανθρώπους να ακούσουν και να δεχτούν, πριν είναι αιώνια αργά.


 ΠΗΓΗ    :  


Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ .Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ .
 
 
 
ΑΠΟ ΠΟΥ Ν΄ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ .
 
ΑΥΤΗ Η ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ , ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ .
 
ΠΑΛΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ . ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ .
ΟΙ ΛΑΟΙ , ΤΟΤΕ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ  ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ .
ΚΑΙ Ο ΜΕΝ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, ΟΙ ΔΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΗΓΗΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥΣ .
 
ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ .
ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ . ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΚΟ  ΓΙΑΤΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ , ΑΛΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΟΙ ΗΓΗΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ .
 
ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ   ...  ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ .
ΕΧΟΥΝ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΝ . 

ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ; ΤΙ  "ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ"  ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ , ΕΝΩ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΤΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ .
 
ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ .
ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑ ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ .
 
ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙ .
 
ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .  ΑΠ' ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΠΑΡΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΙΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΧΩΡΑ .
 
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ , ΜΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ  ΣΚΛΗΡΟ .
-----------------------------------------
 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ! Με ΜΑΝΤΗΛΑ το ΣΥΜΒΟΛΟ του ΙΣΛΑΜ σήκωσε τη ΣΗΜΑΙΑ...

Πληροφοριακά Στοιχεία
 
Η μαντήλα είναι το σύμβολο της καταπίεσης των γυναικών από το Ισλάμ. Είναι η απόδειξη (πέραν των πόσων άλλων) ότι το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία αγάπης όπως ο Χριστιανισμός.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν σήμερα η μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου (αύριο η στρατιωτική). Παραδοσιακά προπορεύτηκε ο Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», με παραδοσιακές φορεσιές και το λάβαρο της επανάστασης του 1821 .........

More :

---------------------


ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ , ΑΥΤΟΙ , ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ , .... "ΚΥΡΙΟΙ " ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ .

ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ , ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ .


ΓΊΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ. ( 12 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ. 2011 )

Related image....  ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ . !


ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ "ΜΙΛΑΜΕ" ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ .
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ . ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ΗΘΙΚΗ, ... ) .
ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΑΦΝΙΚΑ , ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ .
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ, ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ .
"ΧΑΡΑ" ΣΕ ΑΥΤΟΝ   -ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ-  ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ  η" ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ η" ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ .
ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ .
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΜΕΣΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΘΥΡΑΣ .
ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ .   ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΓΙΑ 2 - 3 ΧΡΟΝΙΑ .
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ .
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ .  ΚΑΙ ΑΝ ΕΣΥ , ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ  ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ, ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΑΛΛΑΞΕ ΜΥΑΛΟ . ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ .  Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΟΝ .  ΕΙΝΑΙ ΜΙΖΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ .

<< ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ! >>  ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ .  ΟΜΩΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ :  << ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ. ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΑ >>.

ΜΕΤΑ ΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ; 
ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ .HEKTOR .
ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥ
12  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 .

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ .
Αποτέλεσμα εικόνας για antichrist


ΗΔΗ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΓΗΣΕΙ.


ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΟΡΟ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ .
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ Ο ¨ΚΩΛΥΩΝ" ,  ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ .


<  6 . Και τώρα γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό.
7 . Επειδή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται· μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει·
8 .  και, τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα τού στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του·
9 .  ο οποίος θάρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους,
10 .  και με κάθε απάτη τής αδικίας, ανάμεσα σ' αυτούς που χάνονται· επειδή, δεν δέχθηκαν την αγάπη τής αλήθειας για να σωθούν.
11.  Και γι' αυτό, ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα·
12 .  για να κατακριθούν όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία. >
2 Θεσσαλονικείς Κεφ. 2
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ "Ο ΚΩΛΥΩΝ", ( ΣΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ) , ΥΠΟΔΗΛΕΙ ΤΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ .  .

ΚΑΙ  ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΨΕΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΟΛΙΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ .


ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΜΑ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΑΣ .
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ  ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΟΝΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ .
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ .

ΣΥΝΤΟΜΑ , ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ .
ΘΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΖΗΣΟΥΜΕ .

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
      HEKTOR


---------------------------------------------------------------

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ :


ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΜΑΣ    ΤΡΕΛΑΝΑΝΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ .  

ΤΟ ΧΑΣΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ .


ΜΗ ΡΩΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΩ . 


ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥΣ .


ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ .Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Ο ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 12-2-2016
Ο ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 12-2-2016
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 27 ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΕΚΑ .

 
ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 27 ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΕΚΑ .

ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ , ΣΤΙΣ  31  Μαρτη   2013,  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ :  " Η  ΝΕΑ «ΑΓΙΑ» ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ "  ΤΑ ΕΞΗΣ  :

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ .

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΝΑΖΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ , ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΑΝ ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ  ΜΙΑ ΠΑΝΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΟΥΣΑΝ .

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ,  ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΣΤΟΝ ΤΩΡΙΝΟ  ΚΑΙΡΟ , ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ   .

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΤΟ 1989 ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟ 4ο ΡΑΙΧ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ  .

ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΡΑΤΗ , ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΗΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ   " ΑΓΙΑΣ "  ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ,  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟ .

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΚΡΑΤΑΙΑΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΕΝΑ ΗΓΗΤΟΡΑ ΚΑΙ, ΑΣΦΑΛΩΣ , ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ,  ΔΕΝ  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ .

ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ , ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ,  ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 27 ΜΕΛΗ ΤΗΣ  Ε.Ε  ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΕΚΑ .


ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΥΠΟΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΟΣΟ ΦΟΒΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑΤΙ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ  .

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ  ( ΓΕΡΜΑΝΙΑ ) , ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ,  ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟ ΘΕΟ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΥΡΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ .

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ .


ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΩΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ  ,    ΜΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ  :

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ .31  Μαρτη   2013
HEKTOR .

COPYRIGHT

IF AN ARTICLE OF YOURS, PICKTURE OR VIDEO IS POSTED TO OUR BLOG AND YOU WISH NOT TO BE , PLEASE CONTACT US AND WE WILL REMOVE IT IMMEDIATELY .
------------------------------------------------------------------------

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

........................................................................................................................................................................ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ , ΕΙΚΟΝΑ "Η ΒΙΝΤΕΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ

......................................................................................................................................................................


Gadget

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

FROM : JUL. 1 2013


free counter

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ   ΒΙΒΛΙΑ
ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ : Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

GAS PRICE NEAR YOU

Find Montreal Gas Prices
City,Prov or Postal Code (eg. Montreal, QC)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Follow by Email

Gadget

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

..

..

..

..